Xerrada sobre la prevenció del bullying

El passat 28 de novembre la Comissió de Formació de l’AMPA va organitzar una xerrada sobre la prevenció de l’assetjament escolar o bullying a càrrec de l’entitat Panδora. Tot seguit us fem un petit resum de les idees més rellevants.

Per abordar l’assetjament escolar primer cal tenir clar què és i què no és assetjament. El bullying és el maltractament físic o psicològic que es dona entre iguals i que és intencionat, repetitiu, sistemàtic i metòdic. Les baralles puntuals entre companys, no són bullying; les situacions d’assetjament sexual d’un/a adult/a cap a un/a menor, no és bullying (sinó grooming).

Encara que no es consideri bullying, no s’ha de treure importància ni normalitzar els insults que fan referència a alguna característica de l’altre per ser diferent.

En una situació d’assetjament sempre hi ha una víctima, un/a agressor/a i uns espectadors. Qualsevol persona que se surti de la “norma” pot ser víctima d’una situació d’assetjament. El que passa, en aquest moment, és que la víctima no sap o no té recursos per defensar-se.

El que hem de fer com a pares i mares, per prevenir aquestes situacions, és potenciar l’autoconfiança dels nostres fills i filles. L’autoestima o valoració que cadascú té de si mateix o mateixa, és el que els ajudarà a valorar-se com són. Hem d’acceptar tant les coses positives que tenen com les seves limitacions, i ajudar-los a buscar estratègies per solucionar aquestes limitacions o dificultats. No és conformar-se, sinó tenir eines per canviar alguna d’aquestes característiques; així sabran defensar-se.

Però no hem de caure en la sobreprotecció perquè sinó no aprendran dels seus errors. El nen o la nena ha de permetre’s ser com és! El punt clau és saber defensar-se; el sentit de l’humor pot ser una bona estratègia.

La víctima necessita ajuda però l’agressor/a també. Qui agredeix ho fa per sentir-se important, per cridar l’atenció. No sap posar-se límits, no entén un “no”, té una baixa tolerància a la frustració, no sap posposar les seves necessitats, etc. Necessita aprendre un altre estil comunicatiu per resoldre els conflictes; segurament imita els adults que té com a models i resol els conflictes d’igual manera: mitjançant la força, l’agressivitat, etc.

Com a pares i mares hem de vetllar pels valors que transmetem respecte la diferència, segons què diguem les nostres criatures aprendran a no respectar o no tenir empatia vers qui és diferent.

Com detectarem si el nostre fill o filla pateix una situació de bullying? Notarem un canvi en el seu comportament, coses que abans li agradaven i ara no. Per esbrinar què li passa hem de procurar comunicar-nos d’una manera fluïda i sana; podem preguntar-li, però mostrant interès (com ha anat l’escola, si s’ha divertit…) sense fer-los preguntes de control. Si no respon, no cal insistir perquè es posarà a la defensiva. També és important saber si té amistats, com interactua amb aquestes, si juga, etc.

No hem d’oblidar els espectadors, les persones que estan davant d’una situació d’assetjament i la consenten. Hem de conscienciar als nostres fills o filles que si veuen alguna cosa la poden dir al tutor o tutora, o a nosaltres. Explicar què ha passat no és ser un xivato!! Hem de conscienciar a l’escola que tothom en forma part. Els centres educatius tenen un protocol d’actuació específic en casos d’assetjament.

Actualment, amb el mòbil i les noves tecnologies, existeixen altres escenaris i altres maneres d’assetjar, és el que s’anomena ciberbullying. Les xarxes socials estan a l’abast dels nostres fills i filles i hem d’acompanyar-los en el seu accés, ensenyant-los pautes de seguretat, com posar una contrasenya, la millor manera d’usar-les, saber què pot o què no pot passar, i en aquests casos saber defensar-se: blocar, denunciar…

Aquí teniu una guia per aprendre a accedir a Internet de manera segura: http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guia-menor.compressed.pdf

 

Educar és difícil, no ens hem de sentir culpables però sí responsables!

 

Enllaços d’interès:

•Panδora: http://www.pandorapsicologia.com/

•Per a més informació sobre el ciberbullying podeu consultar www.pantallasamigas.net i el seu canal de YouTube

 

Photo by Aaron Burden on Unsplash