Social

Què pretenem?

La Comissió Social és un espai que pretén sensibilitzar i millorar les necessitats de la comunitat escolar (famílies, mestres i alumnes) integrant una mirada inclusiva i mitjançant accions que promoguin la diversitat (cultural, funcional, de gènere…) de l’escola i en interrelació amb el barri i la ciutat.

Durant el curs escolar 2017-2018 hem dut a terme accions formatives de la Xarxa Antirumors de BCN, activitats i participació a la celebració de l’Any Nou Xinès de Barcelona, suport a la contractació de monitoratge addicional perquè els infants amb alguna discapacitat puguin participar a les activitats de lleure sòcio-educatiu que promou l’AMPA…

En endavant ens proposem mantenir aquested accions i anar més enllà amb activitats d’acollida a les noves famílies i alumnes que s’incorporen a l’escola, la creació d’una Xarxa Antirumors de Fort Pienc i engegar un espai a la web de l’AMPA com a canal de comunicació per a informacions d’interès per a les famílies.

Us animem a participar-hi!

Què fem?

Elaborar propostes de diferent tipus a l’escola i l’AMPA: Adaptacions curriculars, extraescolars, sortides, casals …

Donar assessorament sobre on poder demanar suport: EAPs, CDIAPs, professionals particulars …

Facilitar l’intercanvi d’informació de qualsevol àrea que pogui ser del seu interés: Llei de la Dependècia, beques i ajuts …

Qui som?

Lara Gomariz, Dani de Torres, Eva del Barrio, Natalia Clemente, Eva Espadaler, Núria Abreu, Lucia Dallari, Elisabeth Chalaux, Berta Fusté, Elena Torrecilla, Ariadna Fitó, Anna Llop i Sergi Brió (vocal)

Contacte:

social@ampafortpienc.org