Social

La Comissió Social treballa per afavorir la cohesió, la cooperació i la integració entre els membres de la comunitat educativa (famílies, alumnes, professorat i barri), així com per garantir la inclusió i accessibilitat de tots els alumnes a l’escola amb independència de les seves característiques culturals, econòmiques, de gènere o funcionals.

Objectius:

  • Promoure iniciatives de sensibilització i pensament crític per a les famílies i infants, amb una mirada cap a la diversitat, la interculturalitat, la tolerància i la inclusió, com a valors essencials de convivència.
  • Augmentar la cohesió entre les famílies de l’escola amb independència del seu origen, cultura o nivell socioeconòmic.
  • Vetllar perquè qualsevol infant amb discapacitat i/o necessitats educatives especials (NEE) tingui les mateixes oportunitats que la resta en totes les activitats de lleure socioeducatiu de l’escola.

Accions:

  • Realització d’accions per tal de cohesionar les famílies de l’escola i integrar-les a les iniciatives inclusives i multiculturals impulsades al barri: berenar de benvinguda a P3, Festa Any Nou Xinès, Festival Dona la volta a la Moda.
  • Creació de la Xarxa Antirumors de l’escola Fort Pienc per tal de fomentar l’esperit crític i qüestionar els estereotips, prejudicis o rumors que dificulten la convivència i faciliten la creació de narratives negatives sobre la diversitat sociocultural.
  • Sol·licitud de subvencions públiques i/o privades per a garantir els drets dels infants amb discapacitat i/o NEE a participar en qualsevol activitat no lectiva organitzada per l’escola i AMPA Fort Pienc: lleure migdia, extraescolars, colònies, activitats de dinamització.

Qui som?

Ana Alonso (vocal), Elena Torrecilla, Bet Mora, Roger Sánchez, Lara Gomariz, Dani Torres i Sergi Brió.

Contacte:

social@ampafortpienc.org