Relacions externes

Què pretenem?

Estar assabentats de tot allò que ocórrer al voltant de la nostra comunitat educativa i ser-ne part activa, tot participant en els espais de debat que afecten el nostre entorn.

Què fem?

Participar en aquells espais de debat que afecten a la nostra comunitat

Representar l’AMPA

Qui som?

Maria Pia Fontana, Miguel Mayorga i Xavi Viader (vocal)

Contacte:

relacionsexternes@ampafortpienc.org