Relacions externes

La Comissió de Relacions Externes té la pretensió de participar en aquells espais de debat que afecten a la nostra comunitat educativa. L’activitat principal es centra en representar l’AMPA en la relació amb tercers homòlegs i institucionals, tot traslladant el posicionament dels acords presos per l’AMPA.

Objectius

  • Representar l’AMPA, en la mesura del possible, en els espais de debat que li afecten a nivell de relació amb altres AMPA/AFA i relacions institucionals.
  • Col·laborar amb la Presidència i la Junta de l’AMPA amb qualsevol relació amb tercers amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega de representació.
  • Col·laborar de forma transversal amb totes les comissions amb els temes externs que els puguin afectar.

Accions

  • Participar activament i de forma col·laborativa a la Coordinadora d’AMPA/AFA  de la dreta de l’Eixample. Tot promovent debats saludables i amb l’objectiu d’arribar a acords de consens.
  • Representar l’AMPA, en la mesura del possible, en la relació amb altres AMPA/AFA, aFFaC, relacions amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Consell Escolar Municipal de Districte.
  • Organitzar les informacions provinents de temes externs i que afectin l’AMPA. Tot realitzant resums o conjunt de documents que facilitin les decisions que calgui prendre per part de l’AMPA.

Qui som?

Chesco Salrach, Victòria Miquel i Xavier Viader (vocal).

Contacte

relacionsexternes@ampafortpienc.org