Participació de la Comissió “Escola i Barri” a la jornada EL DRET DELS INFANTS A LA CIUTAT

Diversos membres de la comissió Escola i Barri van assistir el passat 15 de desembre a la jornada coorganitzada per l’IMEB (Ajuntament de Barcelona) i l’Institut d’Infància i Adolescència, a l’Espai Jove La Fontana. Aquesta jornada ha donat un espai per obrir el debat sobre com millorar l’espai públic de Barcelona i fer-ne una ciutat més amable per la infància i l’adolescència.

Els alumnes de 4 centres educatius adherits al programa Camí escolar, espai amic van presentar la seva visió de la ciutat, les dificultats per créixer, jugar i viure en un espai públic que sovint els ignora. “Cal que els nens i nenes puguin tornar a jugar al carrer, perquè és una experiència fonamental pel seu desenvolupament però també perquè això significarà que la ciutat s’ha recuperat”, ha assegurat Francesco Tonucci, pedagog italià especialitzat en infància i ciutat. Ha recordat que la presència d’infants al carrer és un bon indicador de la qualitat de vida social i comunitària a les ciutats. Per la seva banda, l’arquitecta i urbanista Itziar Gonzàlez ha denunciat que “el problema és que l’espai públic el dissenyen uns pocs i l’ha de dissenyar tothom” i ha reclamat que “cal crear espais de coproducció de la ciutat, comptant amb els infants”. La jornada ha posat de manifest que donar prioritat als drets i necessitats específiques dels infants suposa abordar els grans reptes de ciutat, de manera que tota la ciutadania en sortiria beneficiada.

INFO2

INFO2_FP Entre els 35 projectes que es van presentar al Tast d’Experiències, els vocals de la comissió Escola i Barri, Maria Pia Fontana i Miguel Mayorga, acompanyats de Yessica Clemente i Françoise Guillerault, han presentat els projectes desenvolupats per la comissió: Habitem l’escola (conjunt d’intervencions de millora ambiental en els espais del centre escolar Fort Pienc) i Fem Escola / Fem Barri (conjunt d’intervencions al barri, sobre tot al llarg del carrer Ribes).

També va ser la oportunitat de veure com els camins escolars poden crear experiències per que els nens i nenes, nois i noies, recuperin més autonomia i protagonisme en l’espai públic. Idees per aplicar en el marc del projecte Camí escolar, espai amic, que s’està posant en marxa enguany a la nostra escola.

 

Més informació sobre la jornada:

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/els-drets-dels-infants-la-ciutat

http://institutinfancia.cat/noticies/accedeix-tots-continguts-jornada-dret-dels-infants-ciutat/