Nova comissió a l’AMPA

Benvolguts pares i mares,

Us volem explicar una iniciativa que es vol tirar endavant des de
l'AMPA de l'escola: la creació d’una Comissió NNEE (Nens amb
Necessitats Educatives Especials.

Com tots vosaltres sabeu, l'educació és una tasca molt gratificant
però també difícil. Si a més els vostres fills i filles tenen unes
característiques que els fan diferents dels altres, sovint tant ells
com vosaltres us trobeu amb dificultats afegides. Per aquest motiu a
l'AMPA estem creant la Comissió NNEE (Nens amb Necessitats Educatives
Especials), perquè com a escola inclusiva que som, creiem que és
important donar suport a totes les famílies que tinguin fills amb
aquestes característiques a través de diverses actuacions. La nova
comissió tindrà aquests objectius:

1. Elaboració de propostes en l'àmbit de l'escola i de l'AMPA:
Adaptacions curriculars, extraescolars, sortides, casals, etc.
2. Assessorament sobre on i a qui es pot demanar suport: els EAP, els
CDIAP, professionals particulars, etc.
3. Intercanvi d'informació de qualsevol àrea que pugui ser d'interès
per a les famílies: Llei de la dependència, beques i ajuts, etc.

Si ets un pare o una mare d'un alumne amb NNEE i agrairies ajuda,
informació o suport; si ets un professional que ens pots aportar
quelcom d'interès; o si simplement vols col·laborar en aquesta nova
Comissió, t'animem a què contactis amb nosaltres.

T'esperem!

Comissió NNEE
AMPA Fort Pienc
nnee.comi@ampafortpienc.org