La teva firma per la 6a hora

Benvolgudes famílies, necessitem les vostres firmes.

Com sabeu aquest curs ha desaparegut la 6a hora a la immensa majoria d’escoles públiques, entre elles la nostra. Com que no creiem que sigui just, ni acceptable (veieu els arguments al final del missatge, o també aquí: http://www.fapac.cat/6atothom), amb la FaPaC (Federació d’AMPA de Catalunya) estem lluitant per tirar endavant una Iniciativa Legislativa Popular per intentar tirar enrere aquesta mesura.

Per això necessitem la vostra firma, i la de com més gent millor. Trobareu a recepció de l’escola els fulls per firmar. Ens calen 50 mil signatures per tirar endavant la iniciativa legislativa popular i ja n’hi ha quasi 8 mil recollides. Hi ha 4 coses que heu de tenir molt presents:

1. No firmar dues vegades. Si ja heu firmat en algun altre lloc, no ho feu ara als fulls que tenim a l’escola.
2. Firmar amb el mateix nom que figura al vostre DNI.
3. Firmar només si esteu empadronats a Barcelona (és igual si és l’adreça que surt al vostre DNI; el que és fonamental és que estigueu empadronats a Barcelona).
4. Pot firmar qualsevol persona major de 16 anys, també els residents sense nacionalitat Espanyola.

Si voleu podeu demanar fulls de signatures en blanc i buscar-ne entre amics i coneguts.

Gràcies a tots!

AMPA de l’Escola Fort Pienc

Perquè volem la sisena hora a totes les escoles públiques?
Per l’excel·lència, l’equitat i les oportunitats

Perquè tots els centres educatius sufragats amb fons públics han d’oferir la
mateixa oferta educativa a l’alumnat, ja sigui un centre de titularitat
pública com un centre privat concertat. Només d’aquesta manera es podrà
garantir una igualtat real d’oportunitats.

Perquè la implantació de la sisena hora al llarg d’aquests últims cinc cursos
ha posat de manifest la seva utilitat per equiparar els horaris dels
ensenyaments seguits per l’alumnat i, alhora, reduir el fracàs escolar.

Perquè malgrat que l’increment horari no comporta necessàriament una
millora dels resultats acadèmics, sí que té un efecte positiu vers el ciutadà,
ja que pot copsar que l’excel·lència en l’educació per part de l’alumnat
pot ser assolida d’igual manera tant en un centre de titularitat pública
com en un centre privat concertat.

Perquè suprimir la sisena hora, de forma generalitzada, a l’escola pública
però mantenir-la a la concertada suposa una greu regressió per a
l’alumnat del nostre país i un atac a l’equitat aconseguida en el sistema
educatiu.

Perquè amb la supressió de la sisena hora cada alumne perd 175 hores
de classe a l’any. Aquest suport està donat per la pròpia plantilla del
centre i no per agents externs.

Perquè la seva eliminació facilita l’externalització de funcions que ara fa
l’escola i la subcontractació de personal aliè en les tasques educatives. És
una porta oberta a la gestió privada d’alguns serveis.

L’educació és una inversió per assolir l’excel·lència com a país. En
aquests temps de crisi econòmica, no ens podem permetre polítiques
discriminatòries i hem d’exigir recursos suficients per prevenir i superar el
fracàs escolar.

Necessitem un sistema educatiu capaç d’oferir les mateixes oportunitats
a tothom i que camini en consonància amb la realitat social del nostre
país.