La LOMCE que arriba el curs vinent: 4 conseqüències

El curs vinent s’introduirà la Ley Orgánica  para la Mejora de

Foto_Wert_i_Soria

la Calidad Educativa (LOMCE) del ministre Wert.  A primària la LOMCE (LOMQE en català) començarà a aplicar-se en els cursos  1r, 3r i 5è, i es deixarà 2n, 4t i 6è pel curs següent (calendari)

Què suposa aquesta nova llei? Es pot resumir en 4 conseqüències:

1/ L’Ensenyament deixa de ser un dret i passa a ser un servei que no és obligatori que sigui garantit per les administracions públiques.

No serà obligatori garantir una plaça d’ensenyament públic, ni tant sols que hi hagi sempre centres públics per a les etapes  d’Infantil, Batxillerat  i Formació Professional .  Aquest fet fa que l’Ensenyament deixi de ser considerat un dret i passi a ser un servei que pugui ser explotat per interessos privats. Els alumnes i famílies serem beneficiaris d’aquest servei.

Es milloren les condicions pels concerts a centres privats, fins i tot als que segreguen alumnes per sexe, i els facilita la transferència de diners públics. Es permet construir edificis escolars amb diners públics per ser posteriorment cedits a empreses i organitzacions privades.

2/ No caldrà tenir en compte les famílies per res que sigui important en els centres educatius.

Els  Consells Escolars, màxims òrgans de govern dels centres educatius i que compten amb una representació dels pares i mares, deixaran de tenir cap dret a decidir en res i seran purament consultius.

Les direccions seran escollides per l’administració i assumiran tot el poder en la gestió i en l’orientació del Projecte Educatiu del Centre.

3/ S’afavoreix la segregació dels alumnes dins els centres i entre els mateixos centres.

S’aplicaran proves de revàlida entre els alumnes i es faran llistes públiques dels resultats dels centres.  Aquesta metodologia orienta l’Ensenyament cap a la memorització de continguts per preparar les proves i abandona l’aprenentatge per competències. A secundària s’orientaran els alumnes amb perfils més acadèmics cap a la Universitat i els altres amb diferents capacitats cap a una formació professional devaluada. La Formació Professional passa a ser considerada un itinerari de segon ordre.

Les llistes públiques de resultats dels centres i premiar amb més recursos els centres amb més puntuació incrementarà més la diferència entre centres,  és a dir, aquest sistema afavorirà a alguns centres a costa de perjudicar-ne d’altres. Les conseqüències previsibles seran la segregació de la població escolar i, per tant, l’increment de les diferències entre classes socials en la ciutadania.

4/ Menys català, més religió i imposició del temari per part del Govern central.

La reorganització del currículum farà que el català deixi de tenir la importància que té ara: s’hi dedicaran menys hores lectives i deixarà de ser necessàriament llengua vehicular.  La religió augmenta de presència i tindrà més importància, la música desapareix com assignatura i els temaris de les assignatures principals (troncals) vindran definides des del Govern central  (assignatures de primària).

 

L’aplicació de la LOMCE significa la pèrdua de l’Ensenyament com a dret de les persones per passar a ser un servei  del qual en serem beneficiaris;  les famílies no tindrem res a dir en l’organització i orientació educativa del centre;  hi haurà més segregació dels alumnes i dels centres afavorint la desigualtat social;  s’aprendrà menys català, desapareixerà la música, hi haurà més religió i els alumnes hauran d’aprendre els continguts que vinguin dictats des del Govern central.

 

Enllaços:

Espai LOMCE de FaPaC (amb  presentacions, articles, agenda, etc.)

Article  “Las 10 claves de la LOMCE” (eitb, 10/10/2013)

Presentació sobre la LOMCE de “Soy pública”

Xarxa d’escoles insubmises a la LOMCE

Vídeo/presentació sobre mesures de resistència la LOMCE (Xarxa d’escoles insubmises)

Manual de resistència  a la LOMCE publicada per FaPaC

1 comment for “La LOMCE que arriba el curs vinent: 4 conseqüències

Comments are closed.