Igualtat i Gènere

Què pretenem?

Treballem perquè l’escola sigui un espai lliure de masclisme i d’estereotips de gènere, perquè les nostres filles i fills tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats a la vida, independentment del seu sexe.

Què fem?

Fins aquest curs 2020-2021 hem col·laborat amb la direcció i el claustre de l’escola per anar incorporant la igualtat i la perspectiva de gènere en diferents àmbits de l’escola. Algunes de les activitats que hem consolidat són: 

  • Celebració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. 
  • Formació en prevenció de l’abús sexual infantil tant per a famílies, com per al claustre i el monitoratge, i tallers per a l’alumnat de 3r i 5è (cada any). 
  • Taller d’educació sexoafectiva per a l’alumnat de 6è (cada any). 
  • Incorporació de la perspectiva de gènere en el funcionament i l’organització dels patis a partir d’observacions realitzades per les mateixes nenes i nens i pel professorat. 
  • Compra de llibres no sexistes i lliures d’estereotips de gènere. 
  • Canvis en el projecte del tercer trimestre, les emocions, per a Educació Infantil: incorporació de nous models de família més inclusius i diversos. 

Què volem fer aquest any?

  • Garantir la continuïtat de la celebració del 8 de març, adaptant les activitats que teníem programades al nou context Covid. 
  • Incorporar la mirada LGTBI. 
  • Col·laborar amb la Comissió de Formació en una edició de l’Escola de Famílies centrada en l’educació sexoafectiva. 

Qui som?

Eva Espadaler (vocal), Alba Gatell, Cèlia Castillo, Estel Cruselles, Myriam Duforq, Gemma Chiva, Jaume Renilla i Bea Saiz .

Contacte

igualtatdegenere@ampafortpienc.org