Igualtat i Gènere

Què pretenem?

Treballem perquè l’escola sigui un espai lliure de masclisme i d’estereotips de gènere, perquè les nostres filles i fills tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats a la vida, independentment del seu sexe.

Què fem?

El curs passat, unes quantes nenes i nens de cinquè i sisè van observar quins eren els usos del pati. Una de les conclusions a les quals van arribar és que els nens i les nenes acostumen a escollir jocs diferents i que fan un ús desigual del pati: els nens tendeixen a ocupar més espai i, a més, el central, mentre que les nenes es queden a la perifèria.
A partir d’aquesta i altres observacions, es van fer unes propostes de millora en la reunió que es fa de tots els delegats i delegades de primària. El canvi més important és que es va decidir que hi hauria dos dies a la setmana que no es podria jugar a pilota, i en lloc d’això, se’ls ofereix un altre material com cordes, mocadors, fustes…, que augmenten i diversifiquen les possibilitats de joc.
La valoració d’aquests primers mesos és molt positiva perquè els nens i les nenes han trobat interessos i espais de joc comuns que han enriquit la convivència i han fet créixer el respecte mutu.

Què volem fer aquest any?

– Transformar el pati en un espai més igualitari
– Donar un enfocament de gènere al projecte d’art del segon trimestre
– Trencar amb els estereotips de gènere i reivindicar les figures femenines de la història per Carnaval
– Continuar celebrant el 8 de març, ampliant els cursos que participin a les activitats

Us hi apunteu?

Qui som?

Estel Crusellas, Maria Pia Fontana, Alba Gatell, Eva Espadaler i Myriam Dufourcq (vocal)

Contacte:

igualtatdegenere@ampafortpienc.org