Gràcies!!!

Aquest curs alguns pares i mares agafen noves responsabilitats a la Junta de l’AMPA. (Més informació, properament!)

D’altra banda, altres persones que han estat diversos anys a la junta deixen els seus càrrecs. Alguns seguiran formant part de les seves comissions i d’altres deixen l’escola i l’AMPA definitivament.

És el cas de la Eva del Barrio, la Marta Peidró, la Carme Grau, el Marià Galvez, l’Albert Navarro i el nostre president els últims dos anys Àlex Saballs.

A tots ells gràcies perla seva dedicació, la seva constància, la seva disponibilitat, el seu esforç i per la seva contibución a la comunudad de pares i mares de l’escola!

En nom de totes les famílies de l’escola GRÀCIES!

Junta 2014-2015

Junta 2014-2015