Es busca pare o mare pel Consell Escolar! Qui representará els pares i mares en les decisions importants de l’escola?

Volem incidir en el projecte educatiu? En la programació general anual del centre?

Volem aportar el nostre punt de vista avaluant-ne el desenvolupament i els resultats?

Volem debatir les normes d’organització?

Volem conèixer el pressupost del centre i el rendiment de comptes? 

Les famílies tenim una gran oportunitat de fer-ho mitjançant

eleccions el 28 de novembre des de les 8h30 fins a les 18h,

 triant dos membres, pare o mare de l’escola per representar-nos al Consell Escolar.

A hores d’ara tenim només una candidata!

Us animeu a presentar-vos?

Podeu presentar la vostra candidatura a l’escola fins al 23 de novembre. 

Les reunions del Consell Escolar són puntuals (3 o 4 al any) i els membres están al carrec 4 anys.

fapac consell escolarEntre les funcions del Consell Escolar hi ha també:

  • debatre sobre els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn,
  • comentar el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora, 
  • revisar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar el desenvolupament.
  • intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes, la resolución de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

(més informació en la web de l’escola)

A la nostra escola, el Consell Escolar segueix sent molt important! 

Entre tots fem escola!