Enquesta de mobilitat i observació de l’espai públic

El “Camí escolar, espai amic” és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que busca fer del carrer un entorn segur, acollidor i formatiu pels alumnes de l’escola, i més enllà per la ciutadania en general. (Trobareu més informació a la nostra pàgina sobre camí escolar.)

cami escolarPer poder engegar el projecte de Camí escolar hem de conèixer la situació de partida, així que hem preparat una enquesta per recollir informació sobre la forma d’anar a l’escola de tots els alumnes del centre, així com dels itineraris que fan els nens i nenes per venir a l’escola. Les enquestes les lliuraran les tutores, però també les podeu descarregar aquí i fer-les arribar directament a l’AMPA (a la bústia a l’entrada Ali Bei). Cal emplenar una enquesta per infant, és a dir que cada família haurà d’emplenar tantes enquestes com fills/es tingui, però us animem a fer-ho en família!

Amb l’enquesta es tracta de conèixer l’itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a (i tornar des de) l’escola, el grau d’autonomia amb què es desplacen, el mitjà de transport que fan servir (vehicle privat, transport col·lectiu, bicicleta, a peu…), la percepció que tenen del recorregut i de l’espai públic, les dificultats i obstacles que s’hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, entre d’altres.

Una vegada conclosa la fase d’anàlisi de la mobilitat i de l’espai públic, es formularà una proposta de camí escolar, a partir dels recorreguts més utilitzats, i s’hi aplicaran mesures que garanteixin la seguretat viària, redueixin l’accidentalitat i fomentin el respecte entre tots els usuaris del carrer.

Caldrà que el projecte s’incorpori a la dinàmica habitual de l’escola amb accions pedagògiques encaminades a desenvolupar habilitats espacials bàsiques, enfortir el sentiment de pertinença al barri, potenciar l’anàlisi i reflexió sobre l’espai públic (ocupació, usos,…), fomentar valors cívics i ambientals. També s’organitzaran accions que ens permetin implicar als agents socials del barri (associacions, entitats, comerciants del barri, veïns i veïnes) en el projecte del camí escolar, i es promouran accions per recuperar l’espai públic com un espai de convivència – com per exemple el taller de cal·ligrafia urbana al carrer Ribes el passat dissabte 11 de març.14903486245761691557733

Gràcies per la vostra col·laboració!