Emergència Escola Pública

Un cop va finalitzar el procés de preinscripció escolar per al curs 2019-2020 i analitzades les dades disponibles, la Coordinadora d’Ampa i Afa de la dreta de l’Eixample va veure la necessitat de fer un manifest conjunt de denúncia de la situació de l’escola pública.

Aviat entrarem en nou període de preinscripció i estem molt preocupats perquè no tenim gens clar que s’hagin pres totes les mesures necessàries que facin possible millora la situació donada el curs passat.

Per tot això,  us remetem el manifest que està plenament vigent amb la situació de l’escola pública actual. http://emergenciaescolapublica.org/