Dinamització educativa als Patis Escolars Oberts al Barri

dinamitzacio_eixample (2)

En el marc del programa municipal Patis Escolars Oberts al Barri es portaran a terme al nostre districte al llarg del primer trimestre un a serie d’activitats de dinamització educativa.

Les activitats de dinamització educativa es porten a terme de forma gratuïta als Patis Escolars Oberts al Barri al llarg del curs escolar i en períodes de vacances escolars.

Cada cap de setmana el programa ofereix als infants, joves i famílies diverses activitats de caire esportiu, cultural i artístic i familiars. Aquestes activitats compten amb un monitor – dinamitzador que les acompanya.

Per a conèixer les activitats de dinamització educativa que es portaran a terme a tots els patis escolars oberts al barri de la ciutat i d’altres informacions del programa, podeu consultar el lloc web www.bcn.cat/patisoberts.