Convocatòria Assamblea General de socis

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’AMPA FORT PIENC

Tindrà lloc el dia  6 d’octubre de 2011 a les 19.00
Lloc: Menjador de l'escola

Ordre del dia:

1. Acollida i presentació de l'AMPA

2. Renovació dels càrrecs de la JUNTA proposats: President/a + Vicepresident/a + Secretari/ria + Tresorer/a + Vocals

3. Aprovació dels comptes del curs 2010-11

4. Aprovació del pressupost pel curs 2011-12

5. Presentació de les COMISSIONS de l’AMPA: Explicació de les activitats realitzades el curs anterior i de les novetats proposades pel curs 2011/12
5.1 Delegats
5.2 Dinamització
5.3 Comunicació
5.4 Barri i ciutat
5.5 Social
5.6 Pares i jardins. Infraestructura
5.7 Menjador
5.8 Formació
5.9 Extraescolars

6. Precs, preguntes i suggeriments per al curs 2011-12.

7. Posada en marxa dels nous equips de treball de les COMISSIONS
Un cop finalitzada l’assemblea tindrem una breu trobada totes les persones que estiguin interessades en formar part de cada comissió.
En aquell moment, cada comissió recollirà les dades dels inicialment interessats (nom, telèfon, e-mail…) i marcarà un dia i una hora per reunir-se i escollir un/a coordinador/a.

La vostra assistència és molt important.

Rebeu una cordial salutació i el nostre desig de comptar amb la vostra participació al llarg de tot el curs!!

La Junta de l'AMPA Fort Pienc