Consell Escolar

El curs 18/19 hi va haver eleccions per renovar el Consell Escolar de la nostra escola amb la incorporació d’un nou Equip Directiu i nous representants dels mestres, les famílies i el personal no docent. Aquest curs 20/21 hi havia d’haver renovació de càrrecs però la pandèmia ha fet que el Departament d’Educació hagi decidit ajornar un curs aquestes eleccions i, per tant, tots els càrrecs han quedat automàticament prorrogat per un any (nota Departament d’Educació). Podeu veure l’actual composició en aquest enllaç: Consell Escolar.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares, professors, personal d’administració i serveis i institució titular. Hi ha representats la direcció del centre, el  professorat i personal de servei, les famílies i l’Ajuntament.

A continuació podeu accedir als resums dels consells elaborats pels representants del sector famílies: