Casa d’estiu 2015 – PRIMARIA

Com ja venen fent des de fa uns anys Promosport es farà càrrec del casal d’estiu de primaria a l’escola, des del 22 de Juny al 31 de Juliol, i des del 1 al 10 de Setembre. Les inscripcions es poden fer del 18 d’Abril al 22 de Maig.

Casalp

OBJECTIUS DEL CASAL D’ESTIU

Amb el casal d’estiu es pretén que els nens i nenes que realitzin l’activitat acabin assolint una sèrie d’objectius. Amb la fi de potenciar la seva formació integral com a persones, es vol fomentar que:

 • Gaudeixin de les activitats Assoleixin uns bons hàbits de comportament cívic
 • Es relacionin amb els altres nens i nenes com a iguals
 • Cooperin en les diferents tasques de la vida quotidiana
 • Creïn esperit crític
 • Perdin la vergonya i guanyin confiança personal
 • Treballin en equip durant les activitats lúdiques i de la vida quotidiana
 • Incrementin la confiança i la implicació en el grup
 • Acceptin les diferències i puguin minimitzar els efectes
 • Aprenguin a afrontar i a dialogar davant dels conflictes que puguin sorgir
 • Es sensibilitzin i respectin l’entorn immediat de pràctica així com del material

DURADA

El casal d’estiu es desenvoluparà en les següents dates:

 • 1er torn : 22, 23, 25 i 26 de Juny (4 dies)
 • 2on torn : del 29 de Juny al 3 de Juliol
 • 3er torn : del 6 al 10 de Juliol
 • 4rt torn : del 13 al 17 de Juliol
 • 5è torn : del 20 al 24 de Juliol
 • 6è torn : del 27 al 31 de Juliol
 • 7è torn : del 1 al 4 de Setembre
 • 8è torn : del 7 al 10 de Setembre (4 dies)

EDAT

El casal d’estiu està dirigit a nens i nenes que hagin cursat Educació Primària (de 1er a 6è) durant el curs escolar 2014-15. Els grups seran d’un mínim de 15 nens i nenes amb la possibilitat d’ajuntar edats per arribar al número adient.

MODALITATS DE CASAL

L’horari del casal d’estiu serà de dilluns a divendres de 9h del matí a 16:30h de la tarda. I hi haurà quatre modalitats diferents per torn, així com la possibilitat de fer un servei d’acollida de matí i/o de tarda:

 • Opció A 9.00h – 13.00h 51,40 €
 • Opció B 9.00h – 15.00h ( + Dinar) 98,00 €
 • Opció C 9.00h – 13.00h i 15.00h – 16.30h 72 €
 • Opció D 9.00h – 16.30h ( + Dinar) 114,00 €
 • Acollida M Acollida Matí: 8.00h – 9.00h 12,50 €
 • Acollida T Acollida Tarda: 16.30h – 17.30h 12,50 €

*Les acollides esporàdiques d’un sol dia, tindran un cost de 2,50€
*Els preus del 1er i 8è torn són proporcionals al número de dies

INSCRIPCIONS

Les inscripcions al casal d’estiu es podran fer a l’Escola Fort Pienc (c/ Alí Bei, 75) a la persona responsable (Jordi Navarro (687382789) Coordinador de Promosport), del 18 d’Abril al 22 de Maig en horari de dilluns a dijous de 16.30h a 17.30h, i divendres de 16.30h a 19.45h.

En el moment de fer la inscripció caldrà lliurar:

 • Formulari d’inscripció complimentat
 • Fotocòpia del Carnet de Vacunació actualitzat
 • Fotocòpia de la Tarja Sanitària
 • Justificant de pagament

La inscripció no quedarà oficialment formalitzada fins que no s’hagi fet el pagament de la totalitat del casal. Aquest pagament s’haurà de realitzar i demostrar amb el corresponent justificant com a màxim el 12 de Juny, en cas contrari el nen/a perdrà la plaça.

En el moment que la inscripció quedi formalitzada es lliurarà un resguard d’inscripció segellat per Promosport que ho acreditarà.

Us recordem que el termini per a demanar les sol·licituds d’ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona és del 18 d’Abril al 4 de Maig. Passeu a buscar els formularis del nostre casal pel despatx de l’AMPA de l’Escola Fort Pienc.
La resolució amb el llistat provisional es publicarà el 25 de Maig, obrint-se un període de reclamacions entre el 26 de Maig i 5 de Juny. El llistat definitiu dels beneficiaris de l’ajut econòmic es publicarà el 15 de Juny.

PAGAMENT

El pagament es farà per transferència bancària indicant Nom i Cognoms del nen/a, al número de compte de La Caixa (2100 3145 79 2200103744). Només a les inscripcions formalitzades abans del 22 de Maig (inclòs) es podrà fer el pagament fraccionadament (50% moment inscripció + 50% abans del 12 de Juny, sinó el nen/a perdrà la plaça).

DESCOMPTES

En el pagament de l’activitat, es podrà aplicar un descompte del 5% quan es compleixi algun dels següents requisits (aquests descomptes no són acumulatius):

 • A partir del segon germà
 • Quan es realitzin 3 o més torns de casal

EIX D’ANIMACIÓ (NewCity)

Aquest estiu hem arribat a la NewCity, una ciutat fundada pels pioners del Fort Pienc que es troba en plena expansió. Els nens i nenes passaran a ser els protagonistes i hauran de generar i gestionar els recursos per a fer d’aquesta petita ciutat una gran Metròpoli.

Durant el transcurs de les setmanes passarem a formar part de les famílies que amb molt
d’esforç han aixecat aquesta ciutat. Comerciarem amb Piencs, treballarem a la Fàbrica,
exposarem obres d’art a Museus i Galeries, crearem espais d’oci cultural al Teatre,
participarem en les competicions esportives dels Jocs Piencs, vetllarem pels serveis a la comunitat, apareixerem en els mitjans de comunicació… En definitiva, portarem una vida emocionant i molt entretinguda a la NewCity.

INTEGRACIÓ DE L’ANGLÈS

Enguany l’anglès entrarà a formar part del nostre casal. S’introduirà de manera implícita dins l’eix d’animació i la vida quotidiana, d’aquesta manera pretenem fer una petita immersió lingüística per despertar la curiositat dels nens i nenes i afavorir a que s’interessin una mica més per l’aprenentatge d’aquesta llengua, que de ben segur els obrirà moltes portes en un futur.

INSTAL·LACIONS i MATERIAL QUE CAL PORTAR

El casal d’estiu es desenvoluparà a les instal·lacions de l’Escola Fort Pienc (c/Alí Bei, 75). Per a desenvolupar el casal s’utilitzaran les pistes exteriors, el gimnàs, el menjador, un parell de vestidors i el magatzem del material; i es farà servir el propi material esportiu que l’associació fa servir durant el curs escolar, a més del material fungible que es destinarà a les activitats més creatives.

Els nens i nenes hauran de venir cada dia vestits amb roba còmode i calçat esportiu tancat,portar crema solar posada des de casa, i dur una motxilla o bossa amb el següent material:

 • Banyador, xancles i tovallola (per les remullades i la dutxa)
 • Roba de recanvi
 • Esmorzar
 • Raspall i pasta de dents (en cas que vulgueu que es rentin les dents després de dinar)

Si cal dur quelcom especial, s’avisarà amb temps suficient.

SORTIDES

Durant el casal d’estiu es realitzaran dues sortides setmanals, una de les quals inclourà una part aquàtica. Els dimarts es farà una sortida de matí que no afectarà a l’horari d’aquells nens i nenes que vagin a dinar a casa. Per contra, els dijous la sortida serà de tot el dia, i els alumnes que normalment no es quedin a dinar hauran de dur el seu propi menjar (recomanem dinar de pícnic; entrepans i peça de fruita).

Donat que la sortida dels dijous és de tot el dia, tots els nens i nenes que participin en el casal d’estiu, facin la modalitat que facin, sortiran a les 16.30h. Només aquells que realitzin l’acollida de tarda ho faran a les 17.30h.

Els dies de sortida els nens i nenes hauran de dur el mateix que la resta de dies, amb la diferència que també hauran de dur una ampolla o cantimplora amb aigua i portar posada la samarreta del casal d’estiu que es donarà durant el primer dels torns ens els que participin. Per a la sortida dels dijous, recomanaríem portar crema solar ja que es faran activitats aquàtiques.
Si es donés el cas que alguna de les sortides requerís alguna cosa especial, se us informaria amb el màxim temps d’antelació possible.

Tenint en compte que la sortida de tot el dia es realitzarà en autocar, us preguem que sigueu puntuals. Els horaris d’autocar estan molt marcats i si es donés el cas que l’autocar ja hagi marxat, us haureu de responsabilitzar del nen i/o nena que hagi arribat tard.

NORMES D’ORDRE INTERN

Les normes que s’estableixen per tal d’afavorir el bon funcionament del casal són les que ja té l’escola. Igualment presentem un llistat que considerem necessari remarcar a les famílies des del primer dia.

 • L’entrada i la sortida general (9.00h i 16.30h) es faran per l’accés de la plaça del c/ Ribes, la resta es realitzaran per la porta del c/ Alí Bei 75 (Preguem màxima puntualitat en les entrades i les sortides).
 • Cap acompanyant podrà restar dins de l’escola durant les entrades i les sortides-No es poden portar llaminadures.
 • En cas que un nen o nena hagi de sortir del casal en un horari especial, pugui marxar sol o bé si la persona que recull el nen o nena no és l’habitual, cal portar un justificant per notificar-ho als monitors.
 • Cal avisar amb antelació i dins la mesura de lo possible les absències al casal.
 • Si un nen o nena ha de fer règim, cal avisar el més aviat possible.

HORARI BASE

Durant els dies del casal d’estiu en què no hi hagi sortida es seguirà el següent horari
base (aquest horari podria ser objecte d’alguna modificació):

8.00 – 9.00 Acollida Matí
8.50 – 9.15 Arribada nens i nenes + Control d’assistència
9.15 – 10.30 Activitats
10.30 – 11.00 Esmorzar amb temps lliure
11.00 – 13.00 Activitats / Taller
13.00 Sortida 13h (Per la porta d’Alí Bei, 75)
13.00 – 14.00 Higiene + Dinar
14.00 – 15.00 Jocs de taula / Espai creatiu / Activitats
15.00 Sortida i Entrada 15h (per la porta d’Alí Bei, 75)
15.00 – 16.00 Activitats
16.00 – 16.25 Dutxa (Vestuaris)
16.25 Sortida 16.30h (per la porta de la plaça)
16.30 – 17.30 Acollida Tarda

Cada setmana es penjarà a l’entrada d’Alí Bei un Planning General amb les activitats que es realitzaran aquella setmana.

Durant el casal d’estiu es realitzarà un gran ventall d’activitats que es relacionaran amb l’eix d’animació.

Els jocs jugaran un paper fonamental per a treballar diferents conceptes. Segons l’orientació que es doni a cada situació tindran uns objectius o uns altres, però sempre buscant l’aspecte més lúdic per a que els nens i nenes gaudeixin en tot moment.

El nostre casal té un fort potencial esportiu, i tot i que camuflat dins de l’eix d’animació, es practicaran esports convencionals, alternatius i minoritaris. Els nens i nenes també realitzaran esports adaptats per a que coneguin i puguin valorar les dificultats amb les que es troben les persones amb algun tipus de discapacitat davant la pràctica esportiva.

Per tal d’oferir un desenvolupament motriu més ampli, s’organitzaran activitats de circ tals com l’acrobàcia, malabars o equilibris corporals i amb objectes. Igualment i tenint en compte que gràcies a la música es poden treballar les habilitats expressives, a partir de ritmes i danses procurarem desinhibir les vergonyes que sovint arrosseguen alguns nens i nenes.

Es realitzaran tallers amb tota mena de material reciclat i fungible procurant fomentar la vessant més creativa dels nens i nenes, a la vegada que els permetrà endinsar-se dins l’eix i crear el propi material d’oci i esportiu utilitzat en alguna de les activitats.
I tenint en compte l’estació calorosa en la qual transcorrerà el casal, prepararem tot un seguit d’activitats orientades a recrear-se a la vegada que els nens i nenes es mullin per a refrescar-se i suportar millor les estones de sol.

Descàrrega aquí el formulari d’inscripcio al Casal Estiu 2015 de Primaria