Acompanyament al Casal Infantil Fort Pienc (Ludoteca)

El servei d’acompanyamenBoy paintingt al Casal Infantil Fort Pienc (Ludoteca) des de l’escola Fort Pienc, a partir de setembre de 2016 serà gestionat pel personal del Casal Infantil Fort Pienc i per l’AMPA de l’escola. Això ha estat possible gràcies a un acord (de validesa anual) entre el Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMPA de l’escola Fort Pienc. Per tal de poder gaudir d’aquest servei, caldrà que els infants estiguin inscrits al Casal Infantil Fort Pienc i que ho comuniquin a l’AMPA de l’escola mitjançant el registre on-line.

La inscripció al Casal Infantil Fort Pienc es realitza al Centre Cívic Fort Pienc i és condició imprescindible per poder gaudir del servei d’acompanyament.

El preu d’aquest servei vindrà determinat pel Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona, qui en subvencionarà una part. En espera de la determinació d’aquest cost, que s’efectuarà en l’aprovació dels pressupostos de l’any 2017, durant el primer trimestre del curs 2016-2017, el servei serà gratuït.

El servei d’acompanyament començarà al setembre i estarà limitat a 20 infants per dia, de manera que les places disponibles vindran limitades en funció de la demanda. Cal dir que l’acompanyament serà gestionat trimestralment i que no hi haurà servei d’acompanyament en dies esporàdics.

Les inscripcions al servei fetes a data d’avui són vàlides.

Per a més informació, adreceu-vos a la comissió d’extraescolars de l’AMPA.