Social

Què pretenem?

Aquesta comissió es va crear per poder compensar, dins de les possibilitats de l’AMPA, les situacions de desavantatge econòmica i social en que puguin viure algunes famílies de l’escola; intentant millorar el benestar dels nens. Aquestes necessitats no sempre estan cobertes per les administracions públiques.

Aquesta comissió estableix esl criteris de concessió de les beques disponibles, pel casal de Nadal, de Setmana Santa i d’estiu.

Per tal d’assegurar l’anonimat de les famílies becades, treballem amb llistes de situacions familiars i mai amb els noms de les persones.

També volem donar suport, en diferents àmbits, a totes les famílies que tinguin fills amb necessitats educatives especials

Què fem?

Elaborar propostes de diferent tipus a l’escola i l’AMPA: Adaptacions curriculars, extraescolars, sortides, casals, etc

Donar assessorament sobre on poder demanar suport: EAPs, CDIAPs, professionals particulars, etc

Facilitar l’intercanvi d’informació de qualsevol àrea que pogui ser del seu interés: Llei de la Dependècia, beques i ajuts, etc

Qui som?

Montse Benito i Albert Navarro.

Contacte:

inclusio.comi@ampafortpienc.org