Junta

Composició de la Junta curs 2015-2016

Presidenta (president@ampafortpienc.org): Mar Rocabert

Vicepresident: Sergi Brió

Secretàri (secretari@ampafortpienc.org): Emilio Brieda

Tresorera (tresorera@ampafortpienc.org): Anna Llop

Vocal d’Extraescolars: Mª Jesús Guerra

Vocal escola i barri: Mª Pia Fontana

Vocal de Comunicació: Marià Galvez

Vocal de Menjador: Anna Burgués

Vocal de Qualitat per l’Ensenyament: Joan Martinez

Vocal per la inclusió: Montse Benito

Vocal de Formació: Estel Cruselles

Vocal de Dinamització: David Boada

cvy-_efxeaexdm9

Deixa un comentari