Consell Escolar

Aquest curs s’ha renovat el Consell Escolar de la nostra escola amb la incorporació del nou Equip Directiu i nous representats dels mestres, les famílies i el personal no docent. Podeu veure l’actual composició per aquest i el proper curs en aquest enllaç: nou Consell Escolar.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares, professors, personal d’administració i serveis i institució titular. Hi ha representats la direcció del centre,  els mestres i personal de servei,  les famílies i l’Ajuntament (guia dels Consells Escolars de FaPaC) .

Presentació i resultats del procés participatiu de les famílies al Consell Escolar (Desembre de 2015)


Resums de les sessions del  Consell Escolar

Consell Escolar 08/02/17

Consell Escolar 18/10/16

Consell Escolar 28/06/16

Consell Escolar 02/05/16

Consell Escolar 07/03/16

Consell Escolar 21/01/16

Consell Escolar 28/09/15

Consell Escolar 29/06/15

Consell Escolar 02/06/15 

Consell Escolar 19/03/15